21-11-2023 – Violencia de género y violencia sexual contra las mujeres: evolución, tendencias y retos para el Derecho Penal / Emakumeen aurkako genero-indarkeria eta sexu-indarkeria: Zuzenbide Penalaren bilakaera, joerak eta erronkak

Espainiako Zigor Zuzenbidearen eremuan genero-indarkeriak eta sexu indarkeriak jasotzen duen tratamenduaren errealitatea jorratu nahi du Ikastaroak, ikuspegi oso batetik. Horretarako, Zigor Zuzenbide heteroarau bat dagoenetik abiatuta, ikastaroak genero indarkeriari eta sexu-indarkeriari eman zaion tratamumendu juridiko-penala aztertzen du, generoaren ikuspegitik barneratu diren aurrerapenak azpimarratuz: Istanbulgo Hitzarmenetik sortutako betebehar juridikoak; Zigor Kodearen esparruko erreformak; “bai bakarrik da bai” legea; bere kontraerreforma eta, biktimen babeserako funtsezkoak izango diren elementu biktimologikoak ere sakonduko dira.

  • Lugar: UNED Bizkaia
  • Fecha y hora: Del 21 de noviembre al 19 de diciembre de 2023
  • De 16:30 a 19:00 h.
  • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
  • Más información.