01-02-2024 – Presentación del libro: ESL Sentence Builders

Presentación da metodoloxía en idiomas do Dr G. Conti. Extensive Processing Instruction (Extensa instrucción de procesamento).

MARS EARS é un acrónimo dun ciclo pedagóxico creado por Gianfranco Conti que surxiu da súa investigación no seu doutoramento na adquisición dunha segunda lingua.

Lugar: UNED Lugo
Fecha y hora: El 1 de febrero de 2024. De 19:00 a 21:00h.
Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
Más información.