20-11-2023 – Berariazko ikasteko zailtasunak

Hezkuntza-laguntzako berariazko premiak / Necesidades específicas de apoyo educativo

Ikastaro honen bitartez hezkuntza – premia bereziei buruzko sarrera egingo da. Hauek legean nola dauden jasota eta zeintzuk diren instituzioek bideratzen dituzten baliabideak.

Ikastetxeetan garatzen den detekzio-prozesua, hezkuntza – etapa desberdinetan azalduko da eta, prozesu honetan ikastetxeekin batera lan egiten duten erakunde desberdinak aipatuko dira.

Behin detekzioaren zati teorikoa ezagutu ondoren, hezkuntza- premia bereziak dituzten ikasleekiko esku- hartzean sakonduko da; nola lan egin ikasle hauekin (gela nagusian eta gelatik kanpo), zein metodología desberdin erabiltzen diren, errekurtsoak nola antolatu ( gela bizia, aberaste gela, PT gela) etab. Amaitzeko, Orientazio Departamentuak irakasleekin nola koordinatzen den azalduko da. Informazioa irakasleekin nola partekatzen den, behar bereziak dituzten ikasleekin gela nagusian lan egiteko ematen diren orientazioak zeintzuk diren, ikasle hauen tutoreekin nola koordinatu etab.

/

CURSO IMPARTIDO ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA

A través de este curso se realizará una introducción a las necesidades educativas especiales. Cómo están recogidos en la ley y cuáles son los recursos que las instituciones destinan. El proceso de detección que se desarrolla en los centros se explicará en las diferentes etapas educativas y, en este proceso, se mencionarán las diferentes instituciones que colaboran con los centros. Una vez conocida la parte teórica de la detección, se profundizará en la intervención con el alumnado con necesidades educativas especiales; cómo trabajar con este alumnado (dentro y fuera del aula principal), qué diferentes metodologías se utilizan, cómo organizar los recursos (aula viva, aula de enriquecimiento, aula PT), etc. Para finalizar, se explicará cómo se coordina el Departamento de Orientación con el profesorado. Cómo se comparte la información con el profesorado, cuáles son las orientaciones para trabajar en el aula principal con el alumnado con necesidades especiales, cómo coordinarse con los tutores de este alumnado, etc.

  • Lugar: UNED Vitoria
  • Fecha y hora: Del 20 al 27 de noviembre de 2023
  • De 17:00 a 20:00 h.
  • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
  • Más información.