08.01.2021 – Curso Preparación do Celga 3 e 4

Preparación para os exames Celga 3 e 4.

Recolle as habilidades que reflicten a competencia comunicativa nas distintas destrezas e agrupa os contidos en tres bloques:

Lingua e comunicacion: funcións comunicativas
Lingua e sistema: coñecemento do código
Lingua, cultura e sociedade: contidos socioculturais
Os Celga permiten certificar o coñecemento que unha persoa ten do galego para os efectos de xustificar méritos ou requisitos laborais e académicos.

Os certificados obtéñense mediante un exame convocado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Tamén é posible obter a validación Celga dos estudos previos de galego.

  • Lugar: Centro Asociado de Lugo
  • Fecha y hora: Del 8 de enero al 12 de marzo de 2021. De 16:00 a 19:00 h.
  • Este evento es difundido a través de la Plataforma AVIP y recibe el soporte técnico de INTECCA.
  • Más información.