27-04-2022 – Os cruceiros: Un exemplo da arte popular

Os cruceiros son o monumento relixioso máis representativo da arte popular galega, xunto cos esmoleiros. A súa orixe remóntase ao período gótico, se ben o seu espallamento coincide coa Contrarreforma.

  • Lugar: UNED Lugo
  • Fecha y hora: El 27 de abril de 2022. De 17:00 a 20:00h.
  • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
  • Más información.