12-12-2023 – Herramientas clave para mejorar la empleabilidad

Este curso ofrece la posibilidad de analizar las fortalezas para enfrentarse al entorno laboral actual, en base a las demandas del ámbito empresarial. Desde esta visión centrada en el autoconocimiento se avanza en el diseño y construcción de la propia imagen personal, de modo que pueda volcarse en la realización de un currículum y/o presentación efectiva de uno mismo, así como la búsqueda de alternativas laborales. Para ello se describen distintas posibilidades de curriculum y se valoran las propuestas en función del entorno laboral y de la propia persona. Además, se ofrecen pautas de análisis ante una entrevista de trabajo.

El curso será un empuje para mejorar la empleabilidad y posicionarte de forma más favorable en el mercado laboral.

 • Lugar: UNED Valdepeñas
 • Fecha y hora: Del 12 al 15 de diciembre de 2023
 • De 16:00 a 20:00 h.
 • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibía un soporte técnico de INTECCA
 • Más información.

11-12-2023 – Modelos de ciudades e infancia.¿Cómo pensar una ciudad para la infancia? Hiri ereduak eta haurtzaroa. Nola pentsatu umeentzako hiri bat?

Urbanizazio prozesu geldiezin batean murgilduta gaude. Hiriek garrantzi gero eta handiagoa hartzen ari dira eta haiekin batera bertan bizitzeko beharren inguruko galderak areagotu egiten dira. Hirietan biziko den populazio kopurua igotzearekin batera, hiria bizitzeko era ezberdinak ere oholtza gainean jartzen ari dira. Kontraesanez beteriko bide honetan, eskubide osoko hiritarra bilakatzeko eskea inoiz baino indartsuagoa da. Halaere, demanda hauek kalera eta agenda publikora eramateko lerrobideak eta indar korrelazioak asko aldatu dira azken urteotan. XX.garren mendeko langilego eta kapitalaren arteko borrokek, produkzioaren esparrua lehenesten zutenak, kapitala eta bizitzaren arteko borrokek ordezkatu dute, erreprodukzioaren esparruan. Lefebvrek orain pare bat hamarkada iragarritakoa errealitate bihurtzen ari da, hots, urbanizazio prozesua bera bilakatuko zela kapitalismoaren motor nagusia, aktibitate ekonomikoaren menderakuntza gainetik astinduz.

Hiriak ardatz ekonomikoak dira, eta gero eta gehiago urrunduaz joan dira biztanleen beharretatik. Gaur egun, hiria nola bizi galdegitean, subjetu berrien inguruan egiten da gogoeta. Haien artean, haurren behar eta eskubideen inguruan. Hirien egitura, zerbitzuen kokapena eta horien eskaintza ez dira zorizkoak edo inprobisatutakoak. Hirien plangintza prozesua ezagutzeak eta historian izan duten ibilbidera hurbiltzeak, bere benetako eragina ulertzen lagunduko digu. Era berean, haurren eskubideak bermatzeko dinamikak, proposamenak eta proiektuak sortzen lagunduko digu.

1959ko Haurren Eskubideen Adierazpena onartu zenetik, haurtzaroa eta haren eskubideak, hala nola garapen osasungarrirako eskubidea edo jolaserako eskubidea, hainbat araudi eta akordiotan agertu dira. Eskubide horietatik bertatik dator autonomiaren eta parte-hartzearen beharrezko garapena. Haurren eta nerabeen partaidetzarako eskubidea, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan aitortua, eta beren bizitzetan eragina duten erabakietan esku hartzeko eta parte hartzeko eskubide bezala definitua.

Testuinguru honetan, haurren parte-hartzea errazten edota bermatzen duten hainbat mekanismo garatzen eta abian jartzen hasiak dira, baita haurren garapen integrala eta osasungarria ahalbidetuko duten eta hiriak haurrentzako ingurune lagunkoi bihurtuko dituzten dinamikak eta espazioak sortzen ere. Oinarri pedagogikoetan errotutako ekintzak, haurrei begirada ezberdina eta rol aktibo eta protagonista ematea ahalbidetzen dutenak.

Umeak kontuan hartzen dituen hirigintza berri baten begirada jorratuko dugu, hiriak eraiki eta bizitzeko beste erak aurkitzeko.

 • Lugar: UNED Bizkaia
 • Fecha y hora: Del 11 al 20 de diciembre de 2023
 • De 16:30 a 19:30h.
 • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
 • Más información.

05-12-2023 – Jabetza Intelektuala Babes eta Tresna Profesional Gisa

Protección de la Propiedad Intelectual e instrumentos profesionales (impartido íntegramente en Euskera)

Modu praktikoan, kontzeptu orokorrak abiapuntutzat hartuta hitz egingo dugu (besteak beste, eskubide moralak eta ondarezkoak), babes juridiko zehatza eta askotariko lizentzia- eta kontratu-motak definituko ditugu, eta egiletza-eskubideak errentagarri nola bihurtu aztertuko dugu.

 • Lugar: UNED Vitoria
 • Fecha y hora: Del 5 al 19 de diciembre de 2023
 • De 17:00 a 19:00 h.
 • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
 • Más información.

04-12-2023 – Comercio Internacional III: Marketing Mix en Comercio Internacional

Curso dirigido a analizar las 4 P clásicas del marketing mix (product, place, promotion, price)y establecer estrategias de comercialización, incidiendo en las particularidades derivadas del comercio internacional.

 • Lugar: UNED Pontevedra
 • Fecha y hora: Del 4 al 20 de diciembre de 2023
 • De 17:00 a 19:30 h.
 • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
 • Más información.

04-12-2023 – Gaitasun intelektual handia

Gaitasun intelektual handia.

Hasteko, adimen-gaitasun handiei buruzko kontzeptualizazio bat eskainiko da, adimen-gaitasun handia duten ikasleen ezaugarri nagusietatik abiatuta eta kolektibo horren inguruko estereotipoei buruz eztabaida eginez.

Horretaz gain, Adimen-gaitasun handia detektatzeko, esku-hartzeko eta ebaluatzeko prozesu sistematizatua aurkeztuko da. Proiektu hau Joseph Renzulliren hiru eraztunen esku-hartze ereduan oinarritzen da.

Adimen-gaitasun handia detektatzeko eta esku-hartzeko metodologia hori sakon ezagutzeaz gain, dituen ondorio eta onurak azalduko dira ere.

CURSO IMPARTIDO ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA

El principal objetivo del curso será ofrecer una conceptualización sobre las altas capacidades intelectuales, partiendo de las características principales de los alumnos y alumnas con alta capacidad intelectual, así como debatiendo sobre los estereotipos que rodean a este colectivo.

Además, se presentará el modelo de intervención “Plan potencia”. Este proyecto se basa en el modelo de intervención de los tres anillos de Joseph Renzulli. Es un proyecto educativo orientado a la detección, intervención y evaluación de la Alta Capacidad Intelectual en los centros educativos.

Expondremos todos y cada uno de los procesos que implica una adecuada intervención, así como las consecuencias y beneficios que supone.

 • Lugar: UNED Vitoria
 • Fecha y hora: Del 4 al 11 de diciembre de 2023
 • De 17:00 a 20:00 h.
 • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
 • Más información.

05-12-2023 – Game Tester para principiantes

Curso sobre el control de calidad orientado a videojuegos o QA, nivel principiante. Durante este curso los alumnos aprenderán lo que significa ser un «probador» de videojuegos y la grandísima importancia de esta función.

 • Lugar: UNED Pontevedra
 • Fecha y hora: Del 5 al 21 de diciembre de 2023
 • De 18:00 a 20:00 h.
 • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
 • Más información.